PO Raad VO Raad

Naar verwachting wijzigt er het één en ander rond de eindtoets en het schooladvies per schooljaar 2022-2023. Lees hier wat de voorgestelde wetswijzigingen in de praktijk betekenen.

Van Po naar Vo

Toekomstige wijzigingen in de wet- en regelgeving

Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt 1 april het centrale aanmeldmoment voor het vo, verandert de eindtoets in een doorstroomtoets en wordt het CvTE onafhankelijk toezichthouder voor de aanbieders van toetsen. 

De Tweede Kamer stemde in september 2022 in met wetswijzigingen die dit regelen. Naar verwachting buigt de Eerste Kamer zich hier begin 2022 over.

Keuzevrijheid blijft

Eerst is het goed om te benoemen wat er niet verandert. Zo blijft de keuzevrijheid tussen verschillende eindtoetsen voor scholen bestaan. Ook blijft de volgorde van schooladvies en eindtoets hetzelfde: het schooladvies wordt afgegeven voorafgaand aan de afname van de eindtoets.

Wat verandert er dan wel?

Alle leerlingen schrijven zich voortaan gelijktijdig in bij het vo. Zij doen dit pas met het definitieve schooladvies, dus na de afname van de eindtoets en een eventueel bijgesteld advies. Hiervoor is het nodig dat het definitieve schooladvies eerder bekend is dan nu, zodat het vo tijd heeft om de inschrijvingen te verwerken.

Dit voorstel zorgt ervoor dat (anders dan nu) alle leerlingen evenveel kans maken op een plek op de middelbare school naar keuze. De afgelopen vier jaar heeft 10% van de vo-scholen ten minste één leerling met een bijgesteld advies moeten weigeren, bijvoorbeeld omdat klassen of scholen al vol zaten vanwege eerdere aanmeldingen.

De naam ‘eindtoets’ wijzigt naar ‘doorstroomtoets’. Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. De naam ‘eindtoets’ past niet langer bij deze visie en wordt daarom gewijzigd.

Het College voor Toetsen en Examens krijgt de rol van onafhankelijk kwaliteitsbewaker van de doorstroomtoetsen.