Actueel - Van Po naar Vo
PO Raad VO Raad

Naar verwachting wijzigt er het één en ander rond de eindtoets en het schooladvies per schooljaar 2023-2024. Lees hier wat de voorgestelde wetswijzigingen in de praktijk betekenen.

Van Po naar Vo

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Per schooljaar 2023-2024 veranderen er vier zaken rond de (afname van de) eindtoets (straks doorstroomtoets) en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

In 2024 geldt het volgende:

  1. Er komt één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs en wel in de week voor 1 april. Op dat moment hebben leerlingen hun definitieve schooladvies gekregen (in de jaren hiervoor meldt de leerling zich aan bij een vo-school zonder dat ‘ie zijn eindtoetsscore heeft en vinden er in de praktijk nog veel bijstellingen van adviezen plaats);
  2. De doorstroomtoets wordt op een vroeger moment in het schooljaar afgenomen. In 2024 wordt de toets in de eerste twee weken van februari afgenomen. Er zit dus minder tijd tussen het geven van het schooladvies en het afnemen van de toets. Dit laatste moet ook toetstraining tegengaan.
  3. Het schooladvies wordt bij een hogere score op de doorstroomtoets in beginsel naar boven bijgesteld. Scholen mogen hiervan onderbouwd afwijken wanneer dit in het belang van de leerling is.
  4. Zowel de overheid als private partijen gaan de ‘doorstroomtoets’ aanbieden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen. Stichting Cito, die de overheidstoets ontwikkelt, gaat het CvTE adviseren over de toelating en normering van alle doorstroomtoetsen.

Keuzevrijheid blijft

Wat niet verandert: de keuzevrijheid tussen verschillende toetsen voor scholen. Die blijft bestaan. Ook blijft de volgorde van schooladvies en eindtoets hetzelfde: het schooladvies wordt afgegeven voordat de doorstroomtoets wordt afgenomen.

Wat verandert er dan wel?

Alle leerlingen schrijven zich voortaan gelijktijdig in bij het vo. Zij doen dit pas met het definitieve schooladvies, dus na de afname van de doorstroomtoets en een eventueel bijgesteld advies. Hiervoor is het nodig dat het definitieve schooladvies eerder bekend is dan nu, zodat het vo tijd heeft om de inschrijvingen te verwerken.

Doel van deze werkwijze is dat alle leerlingen evenveel kans maken op een plek op de middelbare school naar keuze. De afgelopen vier jaar heeft 10% van de vo-scholen ten minste één leerling met een bijgesteld advies moeten weigeren, bijvoorbeeld omdat klassen of scholen al vol zaten vanwege eerdere aanmeldingen.

De naam ‘eindtoets’ wijzigt naar ‘doorstroomtoets’. Nu ligt er veel nadruk op de eindtoets en de overgang van de basisschool naar de middelbare school als bepalende momenten voor de schoolloopbaan van kinderen. Een leerling blijft zich echter ontwikkelen. De naam ‘eindtoets’ past niet langer bij deze visie en wordt daarom gewijzigd.