Van Po naar Vo

Voor het laatste nieuws over de eindtoets en de overgang van leerlingen van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 verwijzen we u naar veelgestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal onderwijs van OCW.