Passend Onderwijs - Van Po naar Vo
Van Po naar Vo

Doelen Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
– alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
– een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
– een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
– scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
– de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
– kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten

Soepele overgang PO-VO

Als primair- en voorgezet onderwijsschool, maar ook als samenwerkingsverband, kun je verschillende dingen doen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te helpen aan een soepele overgang van het po naar het vo. Kijk bij de Veelgestelde Vragen onder kopje 14: Soepele overgang PO-VO voor leerling met extra ondersteuningsbehoefte.

Organisaties Passend Onderwijs

Er zijn diverse organisaties die op het gebied van Passend Onderwijs met elkaar samenwerken. Waaronder Ouders, Bonden en belangenverenigingen, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, scholings- en ondersteuningsinstituten, sectororganisaties, speciale doelgroepen en Steunpunten/websites passend onderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Voor vragen over passend onderwijs kunt u gebruikmaken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Meer informatie over het Steunpunt Passend Onderwijs is te raadplegen via www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Vragen ouders

Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt Ouders&Onderwijs, telefoonnummer 0800-5010.
Voor vragen op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij Ieder(in), telefoonnummer 0900-2356780.

Gemeenten en jeugdinstelling
Op de website www.onderwijsjeugd.nl is veel praktische informatie te vinden als het gaat over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp. Ondersteuningsvragen kunnen rechtstreeks per e-mail verzonden worden naar info@onderwijsjeugd.nl.