PO Raad VO Raad

Van Po naar Vo

De eindtoets als extra graadmeter in het speciaal onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Handreiking schooladvies

Samenvatting handreiking schooladvies

Onderzoek schooladvies ITS 2014

Toetsbesluit PO

Wet Passend Onderwijs

De veranderingen in schema

Toetswijzer centrale eindtoets

Stroomschema aanmelding vso

Stroomschema aanmelding reguliere vo-school

Verbetering informatieoverdracht po-vo. Onderzoeksrapport.

Verbetering informatieoverdracht po-vo. Handreiking voor scholen

Effectief schakelen: verbeteren van de informatieoverdracht tussen PO en VO