Home - Van Po naar Vo
PO Raad VO Raad

Op deze website vindt u informatie over de regelgeving rond de overgang van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, van groep 8 naar de brugklas.

Van Po naar Vo

Actueel

Per schooljaar 2023-2024 veranderen er vier zaken rond de (afname van de) eindtoets (straks doorstroomtoets) en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

Meer overactueel

Schooladvies

Het schooladvies van de school voor primair onderwijs is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs.

Meer overschooladvies

Doorstroomtoets primair onderwijs

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs, het SO en SBO moeten een doorstroomtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet.

Meer overdoorstroomtoets primair onderwijs

Toelating VO

Het Toetsbesluit PO en de zorgplicht passend onderwijs hebben gevolgen voor de toelating tot het vo.

Meer overtoelating vo

Praktijkvoorbeelden

Eindtoets in het SBO

Gewoon een toets, ook in het speciaal basisonderwijs

Pennen in de aanslag, vingers op het toetsenbord, opperste concentratie: tussen 15 april en 15 mei maken alle kinderen in groep 8 de eindtoets. Vanaf schooljaar 2019/2020 óók in het speciaal basisonderwijs. Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet gestresst raken van het toetsen? Welke aanpassingen zijn nodig? En wat komt er nog meer bij kijken?

Download

Eindtoets in het SO

De eindtoets als extra graadmeter in het speciaal onderwijs

Lastig of niet? Of kinderen nu lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk beperkt zijn, worstelen met psychische problemen of kampen met moeilijk gedrag: vanaf schooljaar 2019-2020 maken ook leerlingen in groep 8 van het speciaal onderwijs de eindtoets. Voor sommige SO-scholen is dat nieuw, maar er zijn ook al scholen die al een paar jaar de eindtoets afnemen. Wat zijn hun bevindingen?

Download

Overgang PO-VO

Hier kan uw organisatie staan als GOED voorbeeld! Meld u aan…

Bekijk